Caracteristici ale informației financiare

Caracteristici ale informației financiare Ce este informația financiară? Este setul de informații operaționale și strategice care permite cunoașterea și gestionarea fluxurilor de numerar, organizarea bugetelor, analizarea investițiilor și luarea deciziilor financiare solide. Deși uneori sunt considerate sinonime, există o diferență subtilă între informațiile contabile și informațiile financiare: primele folosesc metoda acumulării, fac referire la situația…